קדימה sysadmins שחררו את המשפחה ותתחילו לפאצפאץ:
https://t.co/USwkOrmbgW