Team82 yeni saldırı tekniği ile lider WAF üreticilerinin SQL enjeksiyonu inceleme süreçlerinde JSON sözdizimini desteklemediğini keşfetmiş. WAF imzalarını kontrol etmekte fayda var. Üreticiler signatureleri eklemeye başlamışlar. https://t.co/9AUaOp6Uq3