مدیرعامل کلودفلر می‌گوید که یک مقام ارشد کاخ سفید از این شرکت آمریکایی خواسته است تا به معترضان در ایران برای دور زدن سانسور اینترنت کمک کند اما تحریم‌ها مانع چنین اقدامی شده است.

https://t.co/TYIVQU71Ga